Izrada ugovora

Ugovor o zakupu

Šta je ugovor o zakupu i kako je regulisan?  Ugovor o zakupu je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima kojim je predviđeno da se zakupodavac obavezuje

Pročitaj više »
Porez na imovinu

Porez na imovinu

Koja imovina podleže plaćanju poreza na imovinu? Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. Naime, pomenuti porez

Pročitaj više »