Izrada ugovora

Porez na imovinu

Porez na imovinu

Koja imovina podleže plaćanju poreza na imovinu? Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. Naime, pomenuti porez

Pročitaj više »