Porez na poklon

Porez na poklon

Tokom celog života primamo poklone, ali ih takođe i poklanjamo, što nam svima pričinjava veliko zadovoljstvo. Ukoliko imate dobru volju da nekome nešto poklonite, to možete učiniti putem ugovora o poklonu. Ugovor o poklonu predstavlja ugovor koji se zaključuje između onoga ko poklanja (poklonodavca) i onoga ko poklon prima (poklonoprimca). Predmet ugovora o poklonu može […]

Porez na imovinu

Porez na imovinu

Svaka nepokretnost koja se nalazi u Vašem vlasništvu podleže obavezi plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. Naime, pomenuti porez na imovinu predstavlja porez koji se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a obaveza plaćanja pomenutog poreza nastaje danom sticanja prava na nepokretnosti. Dakle, svaki vlasnik određene nepokretnosti bilo da je reč o […]

Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

Refundacija PDV-a kod kupovine prve nekretnine

U današnje vreme svedoci smo velike potražnje u pogledu kupovine stanova u zgradama novije gradnje, koje naseljavaju različite delove grada. Važno je znati da kupci prvog stana koji kupuju stan od investitora, imaju pravo na refundaciju PDV-a za svoju prvu nepokretnost. Kada kupujete stan od investitora, u kupoprodajnu cenu stana uračunat je i PDV. U […]

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Ukoliko imate nameru da kupite stan u staroj gradnji imajte na umu da ste i za takvu vrstu nekretnine u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava, koji je obavezan kod prenosa uz naknadu. Nakon overe kupoprodajnog ugovora i kupovine nepokretnosti, ono što sledi jesu prijava i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, u […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti primaoca izdržavanja dobija određenu imovinu primaoca izdržavanja (najčešće nekretninu, ali može da se ugovori i druga […]

Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

Kod poklona nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i poklonoprimca. Ugovor o poklonu nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne pomoći. Izuzetno je važno da se pre […]

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

Kod kupovine nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa velikom pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje kupcu zaštitu svih prava i mogućnost da bez briga može da koristi svoju novu nekretninu. Svaka kupovina nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne […]